• Accloud là một phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp trực tuyến

  Thử Nghiệm Miễn Phí
  Mức giá mà bạn sẽ không tin được
  • Những công cụ mạnh mẽ để quản lý việc kinh doanh, hàng tồn kho, nhà kho, sản xuất và địa chỉ liên hệ của quý vị
  • Accloud hoạt động để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của quý vị
 • Accloud đơn giản hóa việc kinh doanh của quý vị

  Ứng dụng iOS 7 và Android xuất sắc mới
  • Bán Hàng
  • Hàng Tồn Kho
  • Hoàn Tiền
  • Bảng Điều Khiển
  • Kho Hàng
Open/Close
 

Kế Toán Đám Mây

Vô số khả năng giúp chiến thắng đối thủ cạnh tranh của quý vị

Open/Close
 

Có thể điều chỉnh được

Quy định quy trình kinh doanh và vai trò người dùng cho nhu cầu cá nhân của quý vị

Accloud – làm việc sáng tạo hơn, không phải vất vả hơn Chúng tôi làm điều đó như thế nào?

Chúng tôi cung cấp cho quý vị tất cả công cụ mà quý vị cần để quản lý việc kinh doanh, tài khoản, hàng tồn kho, kho hàng và hoạt động sản xuất của mình, và tất cả đều vì mức giá thấp nhất

•Toàn cầu

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

Đa ngữ

Phù hợp với mọi ngôn ngữ, mọi trình độ trong doanh nghiệp của quý vị

Di động

Làm việc từ mọi thiết bị được kết nối, ở mọi nơi

Đã đến lúc khám phá

Tiềm năng vô hạn của quý vị

Thử Nghiệm Miễn Phí