Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Accloud: được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, được thiết kế cho tương lai của quý vị.

WeAccloud hợp tác với IBM trong khuôn khổ chương trình Đại Lý Phần Mềm Độc Lập (ISV) của mình. Công ty Softlayer thuộc IBM cung cấp cho chúng tôi dịch vụ máy chủ đám mây toàn cầu an toàn và tính bảo mật dữ liệu cao nhất. Chúng tôi cũng cộng tác với nhiều nhà phân phối trong nước ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Để biết thêm thông tin về khu vực của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
sales@accloud.com

IBMSOFTLAYER