Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Accloud, tất cả công cụ kế toán và quản trị doanh nghiệp mà quý vị cần.

Gói

Nền tảng đám mây chung hay riêng

lựa chọn của quý vị

Một mức giá thấp cho tất cả mô-đun

Nhiều địa điểm, phòng ban & kho hàng

Nhiều loại tiền tệ

Số hóa đơn không hạn chế

Không có hợp đồng cố định

•Một giấy phép cho 5 công ty trong một tổ chức

Một mức giá thấp cho tất cả mô-đun

lựa chọn của quý vị

Chưa đủ ư?  Vậy thì:

  • 12 ngôn ngữ để lựa chọn
  • Truy cập dữ liệu kinh doanh và tài liệu của quý vị mọi lúc, mọi nơi thông qua các giải pháp kế toán và quản trị doanh nghiệp dựa trên nền tảng điện toán đám mây của chúng tôi
  • Đơn giản và dễ dàng theo dõi chuỗi tài liệu để tìm thông tin quý vị cần vào mọi lúc
  • Khả năng chia sẻ hoặc in tài liệu kinh doanh của quý vị từ bất kỳ địa điểm nào chỉ sau vài giây
  • •Theo dõi tiến độ với những ghi chú dễ dàng truy cập được đính kèm với mỗi tài liệu

Easily follow document chain (eg quote > sales order > invoice > delivery) to find the information you need.

Your documents (eg sales quote, delivery docket, invoice) are online. Now you can share or print them in seconds.

Notes attached to documents just where you need them and so easily accessible.