Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Android

Google Android

Chúng tôi đã lắng nghe khách hàng của mình và giới thiệu bốn ứng dụng Android nổi bật:

 • aSale để nhập đơn hàng và khởi tạo báo giá
 • aInventory để xem hàng sẵn có và định giá

Ứng dụng aSale cho thiết bị di động Android

Sale là một cách nhanh chóng và dễ dàng để người dùng di động, ví dụ như đại diện bán hàng của công ty, đặt đơn hàng trực tiếp trên hệ thống. Đơn hàng và báo giá có thể được gửi email trực tiếp tới khách hàng để xác nhận tất cả chi tiết. Địa chỉ gửi hàng, ngày gửi hàng và giá đều do người dùng lựa chọn. Cách bán hàng và giảm số lượng nhân sự tác nghiệp nhanh chóng và dễ dàng này cải thiện năng suất.

Mô-đun aSale bao gồm:

 • Báo Giá
 • Đơn Hàng
 • Cài Đặt

Những tính năng chính của aSales bao gồm:

 • Chọn khách hàng
 • Chọn món hàng
 • Địa chỉ giao hàng
 • Ngày giao hàng
 • Email báo giá/đơn hàng
 • a Điểm Kho Hàng

Năng suất được cải thiện và dễ dàng truy cập thông tin quan trọng mọi lúc, mọi nơi.

Inventory

Inventory là một trong những ứng dụng di động đột phá của chúng tôi, được thiết kế riêng để cho phép trực tiếp truy cập dữ liệu công ty mọi lúc, mọi nơi. Sử dụng mô-đun này để truy cập thông tin về hàng tồn kho như sự sẵn có, định giá, hàng tồn kho sẵn có và đơn vị đo lường. Thông tin chi tiết tới giá sản lượng hòa vốn trên mỗi đơn vị đo lường.

Ứng dụng aInventory bao gồm:

 • Tìm kiếm món hàng
 • Giá SKU
 • Thang giá

Những tính năng chính của aInventory bao gồm:

 • Chọn món hàng
 • Doanh số hàng MTD
 • Doanh số hàng YTD
 • Giá SKU
 • Hàng sẵn có
 • Thang giá