Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Bán hàng

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

Cài đặt các tiến trình công việc có thể cấu hình giúp quý vị dễ dàng định rõ những quy trình thông dụng trong chuỗi bán hàng và mua sắm của mình. Trạng thái tài liệu cho phép quý vị xây dựng nhiều tiêu chí xác định trước cho mỗi loại tài liệu, qua đó quý vị có thể chặn hoặc kích hoạt những hành động tiếp sau cho tới khi đáp ứng những yêu cầu nhất định.

Ví dụ, đối với giao hàng thu tiền thì hàng không được giao cho khách tới khi có hóa đơn và nhận được tiền. Đơn đặt hàng liệt kê hàng đang chờ giao sẽ tự động hiển thị số dư còn lại tới khi giao hết hàng.

Mô-đun Bán Hàng của Accloud gồm các chức năng:

 • Báo Giá
 • Báo Cáo
 • Đơn Hàng
 • Thanh Toán Tài Khoản
 • Truy Vấn Tài Khoản
 • In/In Lại Bảng Kê
 • Truy Vấn Giao Hàng
 • In Lại Hóa Đơn

Chính sách giao dịch cho phép doanh nghiệp tự động hóa các quyết định quản lý trọng yếu như áp đặt khống chế toàn bộ đối với hạn mức bán chịu và số ngày giao dịch, đặt thời gian hoãn lại và nêu rõ những tài liệu và hành động áp dụng. Ví dụ, chính sách giao dịch dừng giao hàng cho khách đã vượt quá hạn mức bán chịu 25%.

Những tính năng chính trên mô-đun Bán Hàng của Accloud:

 • Chính sách giao dịch
 • Tiến trình công việc có thể cấu hình
 • Trạng thái tài liệu
 • Xem giá bao gồm hoặc không bao gồm thuế
 • Dòng nhận xét
 • Tổng phụ trong các tài liệu

Trên thương trường cạnh tranh ngày nay, chỉ có sản phẩm tốt nhất thôi là chưa đủ. Các công ty cũng ngày càng phải tinh giản quy trình kinh doanh của mình, tập trung vào năng lực cốt lõi và xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Tối đa hóa hiệu quả của hệ thống bán hàng và phân phối là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng công ty của quý vị duy trì được lợi thế cạnh tranh, cung ứng dịch vụ khách hàng vượt trội và cải thiện biên lợi nhuận của mình.

Các mô-đun Bán Hàng và Hàng Tồn Kho của Accloud đưa ra một bộ công cụ toàn diện và tích hợp, tốt nhất trong phân khúc, cả cho việc đặt hàng, chọn lọc và gửi hàng tồn kho. Nó có thể xử lý việc lập phương án sắp xếp và cung ứng của các tổ chức có một hoặc nhiều cơ sở, lập kế hoạch hậu cần chính xác để giao hàng đúng thời gian và khởi tạo đơn hàng bổ sung bằng cách sử dụng các quy tắc đã đặt ra về yêu cầu kho hàng.

Sử dụng Accloud cho những tác vụ bán hàng và tồn kho chính sau:

 • Hỏi hàng & báo giá
 • Đặt hàng
 • Giao hàng & gửi hàng
 • Tính giá hàng & lập hóa đơn
 • Hàng trả lại & bán chịu

Accloud có thể giúp quý vị trong tất cả chức năng cơ bản của quy trình đặt hàng:

 • Xử lý hỏi hàng
 • Chuẩn bị & xử lý báo giá
 • Theo dõi giao dịch bán hàng
 • Kiểm tra sẵn có hàng tồn kho
 • Lập tiến độ giao hàng
 • Tính toán giá & thuế
 • Kiểm tra hạn mức bán chịu
 • Tính giá hàng & lập hóa đơn
 • Tạo tài liệu in hoặc tài liệu điện tử

Tùy vào cách cấu hình hệ thống riêng của quý vị mà những chức năng này có thể được tự động hóa hoàn toàn hoặc khởi tạo thủ công. Dữ liệu hình thành từ những chức năng cơ bản này được lưu giữ trên hệ thống, tại đó dữ liệu có thể được truy cập từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị.