Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Hàng Tồn Kho

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

ắm quyền kiểm soát quản lý tồn kho của quý vị bằng Mô-đun Hàng Tồn Kho của Accloud. Mô-đun cho phép quý vị tạo các loại hàng tồn kho cụ thể sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình và kiểm soát cách thức xử lý các mục hàng này trong chu trình bán hàng và cách hiển thị chúng trong chu trình.

Mô-đun Hàng Tồn Kho của Accloud cho phép quý vị:

 • Tạo & chỉnh sửa các mục
 • Tạo Danh Mục Vật Liệu (BOM) & bộ dụng cụ
 • Thực hiện Kiểm Kho
 • Tạo & Chỉnh sửa Loại Hàng
 • Tiến hành Chuyển Giao
 • Định giá lại Hàng Tồn Kho

Những tính năng nâng cao cho phép tạo mục hàng mới từ mẫu hoặc các mục khác. Cập nhật hàng loạt từ các mẫu giúp ta thực hiện những thay đổi tổng thể đối với các nhóm tồn kho đã chọn. Quản lý hàng tồn kho theo địa điểm và nơi hàng có thể được mua hoặc bán.

Những tính năng chính của Mô-đun Hàng Tồn Kho:

 • Đơn vị đo lường (UOM) không giới hạn
 • Mã vạch theo mỗi UOM
 • Theo dõi theo lô hàng
 • Dự toán chi phí theo mỗi UOM trên mỗi địa điểm
 • Giá theo mỗi UOM trên mỗi địa điểm
 • Theo dõi số seri
 • Tạo các mục hàng mới từ mẫu
 • Cập nhật khối lượng lớn theo nhóm
 • Quy định UOM chỉ bán hoặc chỉ mua

Chi tiết

Quản lý tồn kho hiệu quả cần phải có khả năng đáp ứng nhanh trước yêu cầu của khách hàng và đủ linh hoạt để quản lý bất kỳ hiệu chỉnh hay thay đổi nào khi được yêu cầu.

Mô-đun Hàng Tồn Kho của Accloud mang đến nhiều tính năng quản lý tồn kho đa dạng để giảm thiểu chi phí lưu kho và tối ưu nhu cầu lưu trữ. Nó cũng có nhiều tính năng lưu kho nâng cao như điều chỉnh, cân đối, chuyển giao và đảo nghiệp vụ. Trong gói chức năng chuẩn của Mô-đun Hàng Tồn Kho của Accloud có nhiều tính năng như quản lý nhiều trung tâm và địa điểm lưu trữ.

Mô-đun Hàng Tồn Kho của Accloud cho phép mức độ linh hoạt cao để xử lý những nhu cầu lưu trữ phức tạp và đảm bảo dữ liệu tồn kho của quý vị được cập nhật liên tục. Tất cả giao dịch nhập xuất nguyên vật liệu đều được tự động hóa hoàn toàn và tích hợp liền mạch với các Mô-đun khác của Accloud, cho phép quản lý hàng tồn kho hiệu quả, nhanh và đáng tin cậy trong tổ chức của quý vị.

Thông tin thêm: