Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

iPad

iPad

Accloud sử dụng tính năng của thiết bị đặc sắc này để có thể quản lý cơ sở lưu trữ. Việc kiểm kê kho hàng bằng Accloud cũng có thể được kiểm soát và tính toán theo thời gian thực.

iStocktake

Accloud sử dụng tính năng của thiết bị đặc sắc này để có thể quản lý cơ sở lưu trữ. Việc kiểm kê kho hàng bằng Accloud cũng có thể được kiểm soát và tính toán theo thời gian thực.

Sử dụng khả năng đồ họa của máy tính bảng cho phép Accloud hiển thị bức tranh về hàng tồn kho theo mã món hàng. Khi đó, người dùng luôn có thể so sánh trực tiếp món hàng đang xem với hình ảnh trên màn hình.

Có thể quét hàng bằng thiết bị quét qua Bluetooth hoặc tìm kiếm thủ công bằng bàn phím trên màn hình.

Có thể quét hàng trong thùng, trên cao hay trong một nhà kho hoàn chỉnh và quản lý nhiều tầng hàng tồn kho.

iSale

Sản phẩm iSale cho iPad của Accloud cho phép quản lý khách hàng dễ dàng cũng như tính năng quan trọng thêm đơn hàng thẳng vào Accloud với tất cả thông tin hóa đơn, giao hàng và giá có sẵn cung cấp trực tiếp cho người dùng. iSale thậm chí còn gợi ý cho khách hàng dựa trên địa điểm, giúp nhập đơn hàng diễn ra nhanh hơn nữa.

iSale được thiết kế để hoạt động hiệu quả ở chế độ đứng hoặc nằm ngang.

ipad

Copyright Accloud Ltd