Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

iPhone

Apple iPhone

Chúng tôi đã lắng nghe khách hàng của mình và giới thiệu bốn ứng dụng iPhone nổi bật:

 • iSale để nhập đơn hàng và khởi tạo báo giá
 • iInventory để xem hàng sẵn có và tính giá

iSale

iSale là một cách nhanh chóng và dễ dàng để người dùng di động, ví dụ như đại diện bán hàng của công ty, đặt đơn mua hàng hàng trực tiếp trên hệ thống. Đơn hàng và báo giá có thể được gửi email trực tiếp tới khách hàng để xác nhận tất cả chi tiết. Địa chỉ gửi hàng, ngày gửi hàng và giá đều do người dùng lựa chọn. Cách bán hàng và giảm số lượng nhân sự tác nghiệp nhanh chóng và dễ dàng này cải thiện năng suất và giúp truy cập những thông tin quan trọng một cách dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

Mô-đun iSale bao gồm:

 • Báo Giá
 • Đơn Hàng
 • Cài Đặt
iSale module

Những tính năng chính của iSale bao gồm:

 • Chọn Khách Hàng
 • Chọn Món Hàng
 • Địa Chỉ Giao Hàng
 • Ngày Giao Hàng
 • Email Báo Giá/Đơn Hàng
 • Địa Điểm Kho Hàng

iInventory

iInventory là một trong những ứng dụng di động đột phá của chúng tôi, được thiết kế riêng để cho phép trực tiếp truy cập dữ liệu công ty mọi lúc, mọi nơi. Sử dụng mô-đun này để truy cập thông tin về Hàng tồn kho như sự sẵn có, tính giá và hàng sẵn có trong kho và Đơn vị đo lường. Thông tin chi tiết tới giá sản lượng hòa vốn trên mỗi đơn vị đo lường.

iInventory bao gồm:

 • Tìm Kiếm Món Hàng
 • Giá SKU
 • Thang Giá

Những tính năng chính của iInventory bao gồm:

 • Chọn Món Hàng
 • Doanh Số Hàng MTD
 • Doanh Số Hàng YTD
 • Giá SKU
 • Hàng sẵn có
 • Thang Giá