Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Kho Hàng

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

-đun Kho Hàng của Accloud rất linh hoạt và có thể điều chỉnh theo nhu cầu riêng của tổ chức. Hệ thống quản lý nhà kho (WMS) của chúng tôi sẽ giúp quý vị cải thiện hiệu quả nghiệp vụ, hạ thấp chi phí và giảm lỗi chủ quan bằng cách không để sản phẩm bị sắp xếp sai vị trí, lấy sai sản phẩm hay lấy đúng sản phẩm nhưng sai số lượng. Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi có thể tăng năng suất của nhà kho bằng cách giảm thời gian di chuyển, tận dụng tối đa không gian khả dụng và gợi ý các bước để tận dụng không gian tốt hơn.

warehousing


Copyright Accloud Ltd