Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Liên Hệ

Access your important data, anywhere, any time!

Dễ dàng quản lý tất cả liên hệ công việc của quý vị với Accloud. Quản lý liên hệ là một hoạt động nghiệp vụ trọng yếu và việc có thể duy trì địa chỉ liên hệ của khách hàng được cập nhật và chính xác là điều rất quan trọng. Dịch vụ hàng đầu của Accloud sẽ đem đến cho tổ chức của quý vị lợi thế cạnh tranh cần có để thành công.

Mô-đun Liên Hệ của chúng tôi được tích hợp chặt chẽ với thông tin về tất cả đối tác giao dịch của quý vị – nhà cung cấp, khách hàng và nhà thầu – cũng như các thông tin kinh doanh khác, xây dựng nền tảng cho mô-đun Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng hoàn thiện.

Mô-đun Liên Hệ của Accloud bao gồm:

 • Thông tin liên hệ
 • Báo cáo
 • Danh sách liên hệ
 • Chuyển nhượng liên hệ

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Mô-đun Liên Hệ của Accloud sẽ giúp quý vị tăng hiệu quả bán hàng, cung ứng dịch vụ khách hàng ưu việt và nâng cao công tác quản lý quan hệ khách hàng của mình.

Khả năng truy cập nhanh vào thông tin khách hàng tập trung và lịch sử liên lạc cập nhật, chi tiết sẽ giúp quý vị xây dựng quan hệ với khách hàng và khách hàng triển vọng, bán được nhiều hàng hóa và tinh giản tất cả hoạt động liên lạc với khách hàng.

Giải pháp của Accloud cung cấp dữ liệu khách hàng và khách hàng triển vọng nhất quán và sẵn có, cho phép quý vị quản lý các hoạt động trước khi bán, thực hiện các quy trình bán hàng tự động hóa, đánh giá sự thành công về doanh số và dịch vụ đồng thời nhận biết các xu hướng, vấn đề và cơ hội.

Điểm qua lợi ích

 • Sự tích hợp chặt chẽ với những phần khác của hệ thống cung cấp cho quý vị một cái nhìn rõ ràng và toàn diện về khách hàng
 • Tăng doanh thu và lợi nhuận bằng cách tối đa hóa cơ hội và giữ chân những khách hàng đem lại giá trị cao
 • Đi trước đối thủ cạnh tranh của quý vị bằng những dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi
 • Cải thiện quy trình phát triển sản phẩm và cung ứng dịch vụ của quý vị
 • Trang bị cho nhân viên của quý vị hiểu biết chuyên sâu về nhu cầu của khách hàng
 • Nâng cao trải nghiệm của khách hàng nhờ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng
 • Dễ dàng tiếp cận với thông tin khách hàng nhiều lần

Tương tác thành công với khách hàng

Mô-đun Liên Lạc của Accloud giúp quý vị hiểu hơn về khách hàng của mình và có nhiều tính năng như hoạt động, lịch sử, liên hệ có liên quan, địa chỉ của khách hàng và mối quan hệ giữa họ với đối thủ cạnh tranh của quý vị. Cấu trúc cơ sở dữ liệu linh hoạt của chúng tôi cho phép quý vị điền bất kỳ thông tin nào mình muốn về khách hàng của mình để tham khảo trong tương lai.