Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Lên Kế Hoạch Cho Yêu Cầu Nguyên Vật Liệu (MRP)

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

Đối với bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh đang phát triển nào thì việc quan trọng đó là phải có một hệ thống ERP đáng tin cậy và thân thiện với người dùng với một mô-đun MRP thực sự. Mô-đun Lên Kế Hoạch Cho Yêu Cầu Nguyên Vật Liệu trên ERP của Accloud có thể tổ chức, lên kế hoạch và lên kế hoạch lại về yêu cầu nguyên vật liệu cho tương lai.

Mọi tổ chức đều có chiến lược của riêng mình nhằm đạt được mục đích đã đặt ra dù mâu thuẫn với các ý tưởng làm việc mà phòng marketing và kế toán của họ đưa ra. Nhóm marketing muốn đảm bảo có sẵn đủ hàng tồn kho để đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng, trong khi nhóm kế toán có trách nhiệm tiết giảm chi phí, gồm có duy trì mức tồn kho thấp. Trong đó là nhóm kiểm soát hàng tồn kho.

Mô-đun MRP của Accloud cung cấp cho quý vị một bức tranh tức thời về mức đầu tư tồn kho dự kiến cũng như số lượng mua mới dự kiến theo kế hoạch của quý vị. Có thể dự báo trên bất kỳ chu trình MRP nào. Như vậy, quý vị sẽ có cái nhìn xa hơn một mức để chỉ đạo trọng tâm lập kế hoạch vào những lĩnh vực đầu tư quan trọng nhất của mình. Điều này cũng giúp quý vị đánh giá một kế hoạch về mặt tài chính và thực hiện những điều chỉnh nhanh trước khi sử dụng tiền mặt của mình.

Mục đích của tài liệu Lên Kế Hoạch Cho Yêu Cầu Nguyên Vật Liệu (MRP) của Accloud là nhằm cung cấp thông tin giúp công ty có đủ hàng tồn kho sẵn có để đáp ứng nhu cầu, chỉ sẵn có khi cần, với chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn và mức giá thấp nhất. Mô-đun MRP trên hệ thống ERP của Accloud có thể cung cấp những nhu cầu cơ bản là duy trì mức tồn kho thấp và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về giao hàng đúng thời gian.

Mô-đun Lên Kế Hoạch Cho Yêu Cầu Nguyên Vật Liệu hay MRP của Accloud hỗ trợ quý vị bằng cách cho quý vị biết

  • khi nào nên đặt hàng
  • đặt số lượng bao nhiêu
  • nên chọn nhà cung cấp nào và
  • khi nào hàng sẽ được giao cho quý vị.

Copyright Accloud Ltd