Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Mua Sắm

Truy cập dữ liệu kinh doanh của quý vị mọi nơi, mọi lúc

Mô-đun Mua Sắm của Accloud tinh giản quy trình thu mua nguyên liệu thô, vật liệu bao bì, phụ kiện và các vật liệu không phải hàng tồn kho khác, cũng như nghiệp vụ quản lý kho hàng đúng thời gian (JIT). Mô-đun Mua Sắm cũng được tích hợp chặt chẽ với các mô-đun kiểm soát Hàng Tồn Kho và lập kế hoạch sản xuất. Nó sẽ xử lý tất cả nhu cầu mua sắm của quý vị, từ yêu cầu mua hàng được khởi tạo qua chức năng lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) cho đến bổ sung tồn kho thông thường.

Mô-đun Mua Sắm của Accloud gồm các chức năng:

 • Mua sắm
 • Sắp xếp chứng từ
 • Nhận hàng
 • Hàng mua bị trả lại
 • Báo cáo

Mô-đun Mua Sắm của Accloud cho phép quý vị:

 • Dễ dàng quản lý không giới hạn số lượng địa chỉ liên lạc của nhà cung cấp, gồm nhiều thông tin liên lạc, địa chỉ và vai trò.
 • Dễ dàng nhận sản phẩm và hóa đơn theo đơn đặt hàng
 • Gửi hóa đơn cho nhiều tài khoản trên Sổ Cái theo yêu cầu
 • Khống chế thuế thủ công để khớp với hóa đơn của nhà cung cấp
 • Tạm ứng hóa đơn và nhận hàng sau
 • Sắp xếp chứng từ cho sản phẩm từ đơn đặt hàng

Những tính năng chính của Mô-đun Mua Sắm bao gồm:

 • Thông tin về nhà cung cấp
 • Mô hình định giá
 • Báo cáo

Chu trình mua sắm dịch vụ hoặc nguyên vật liệu trong Mô-đun Mua Sắm của chúng tôi như sau:

Xác định yêu cầu: Yêu cầu về nguyên vật liệu được xác định bởi một phòng kinh doanh riêng hoặc qua hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát nguyên vật liệu của quý vị. Quá trình này có thể bao quát cả MRP và phương pháp kiểm soát hàng tồn kho theo nhu cầu. Quý vị có thể đưa ra yêu cầu mua hàng hoặc yêu cầu có thể được khởi tạo tự động bởi hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát nguyên vật liệu của quý vị.

Xác định nguồn cung ứng: Mô-đun Mua Sắm của Accloud giúp quý vị xác định những nguồn cung ứng tiềm năng dựa trên đơn hàng trước đây và thỏa thuận mua sắm dài hạn hiện tại. Điều này giúp đẩy nhanh quy trình tạo yêu cầu báo giá (RFQ) để gửi tới các đại lý bằng phương thức điện tử.

Xử lý đơn đặt hàng: Hệ thống mua sắm sử dụng thông tin từ yêu cầu mua hàng và báo giá để giúp tạo đơn đặt hàng.

Theo dõi đơn đặt hàng: Hệ thống theo dõi thời gian nhắc nhở được quy định và có thể cung cấp trạng thái cập nhật về tất cả yêu cầu mua hàng, báo giá và đơn đặt hàng nếu cần.

Nhận hàng và quản lý hàng tồn kho: Nhân viên nhận hàng có thể xác nhận việc nhận hàng đơn giản bằng cách điền mã đơn đặt hàng.

Xác thực hóa đơn: Hệ thống hỗ trợ kiểm tra và khớp hóa đơn. Thư ký khoản phải trả được thông báo về sai lệch trong số lượng và giá vì hệ thống có quyền truy cập dữ liệu về đơn đặt hàng và hàng đã nhận. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình kiểm tra và tất toán hóa đơn thanh toán.