Cung cấp mọi thứ quý vị cần hôm nay

Thương Mại Điện Tử

eCommerce

Mô-đun Thương Mại Điện Tử của Accloud liên kết trực tiếp với tất cả tính năng mạnh mẽ của Accloud. Chỉ một nơi quản lý, không bị trùng cơ sở dữ liệu và không còn dữ liệu lặp sai nữa.

Khách hàng B2B và B2C đều được phục vụ như nhau, trong đó khách hàng B2C có thể xem số dư tài khoản, trạng thái đơn hàng/giao hàng và thực hiện thanh toán.

Chọn thang giá và các mục khả dụng đối với khách hàng B2C.

Mô-đun Thương Mại Điện Tử gồm có:

 • Báo giá
 • Báo cáo
 • Đơn hàng
 • Thanh toán tài khoản
 • Truy vấn tài khoản
 • In lại bảng kê
 • Truy vấn giao hàng
 • In lại hóa đơn

Mô-đun Thương Mại Điện Tử là một hệ thống linh hoạt và rất mạnh mẽ. Mô-đun được thiết kế để cho phép khách hàng của quý vị quyền truy cập thông tin tài khoản của mình cũng như khả năng quản lý những ai trong doanh nghiệp có quyền truy cập và truy cập những nội dung nào. Mô-đun được thiết kế để tối đa năng suất

Mô-đun Thương Mại Điện Tử gồm có:

 • Quản lý tài khoản
 • Yêu cầu đơn hàng
 • Quản lý đăng nhập và mật khẩu
 • Phiếu giao hàng
 • In lại tài liệu


Copyright Accloud Ltd